Tipy na výlety

 
Hřebčín Kladruby
Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je nejstarším hřebčínem na světě. Roku 1579 nechal císař Rudolf II. Povýšit původní koňskou oboru na císařský dvorní hřebčín. V Kladrubech se chová starokladrubský kůň. Jde o jedno z nejstarších plemen koní. Od konce 18. stol. Se chová v barvě bílé a černé. Současné využití kladrubských koní je rozmanité. Pro ceremoniální účely slouží na královských dvorech v Dánsku a Švédsku. Rozsáhlý komplex hřebčína byl i se starokladrubským koněm v lednu 1995 prohlášen státní kulturní památkou.          
Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v Čechách.Stojí zhruba 6,5 km severovýchodně od Kutné Hory,na katastru obce Svatý Mikuláš,při silnici do Nových Dvorů.Velkolepý zámek na půdorysu otevřené podkovy má dvoupodlažní střední část s klasickým portikem o šesti sloupech s tympanonem,na tu navazující na obou koncích přízemní obloukovitá obytná stavení se sloupovým ochozem,zakončená patrovými budovami knihovny a divadla.Ve střední části je kruhová bývalá kaple s lucernou a taneční sál.Celá stavba měří 227m.v zámku se nachází muzeum českého venkova založené již roku 1891,jež spadá pod správu Národního zemědělského muzea.Dále je zde knihovna se 40.000 knih z 16.až 19.stol.divadlo,lékárna a skleník.
                                                                                                                                           
                                                                                                               http://www.kacina.cz/

 
Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou dal postavit jako své reprezentační sídlo v letech 1721-1723 hrabě František Ferdinand Kinský-nejvyšší kancléř a lovčí Království českého. Plány zámku vypracoval Giovanni Santini-Aichl a stavbu pak vedl další ze známých stavitelů vrcholného baroka F.M.Kaňka. Rozlehlý zámecký park ve stylu anglické zahrady.
 

http://www.kinskycastles.com/zamek-karlova-koruna.htm

  
Historie Kutné Hory je nerozlučně spojena s dolováním stříbrných rud. Ve středověku koncem 13. století poskytoval zdejší revír zhruba jednu třetinu produkce stříbra v Evropě.Dolování stříbra je doloženo od druhé poloviny 13. století, ale již v 10. století byly na nedalekém hradišti v Malíně, významném sídle rodu Slavníkovců, raženy stříbrné denáry a je tedy pravděpodobné, že surovinovou základnu tvořily povrchové partie ložisek stříbrných rud v blízkém okolí hradiště. Historické centrum Městské památkové rezervace spolu s kostelem sv. Barbory a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci je od roku 1995 zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO. Město Kutná Hora je členem evropského projektu EUROMINT, jehož cílem je shromáždit informace o všech evropských středověkých a raně novověkých mincovnách.
                                                                                   

http://www.kutnahora.cz/
 

Národopisné muzeum v Žiželicích sídlí v přízemí historické budovy radnice, kterou v roce 1800 po velkém požáru Žiželic postavil žiželský mistr zednický Martin Sobota.
Muzeum nabízí stálou expozici vlastivědnou a to od vzniku městečka spjatou s historií Hradišťského hradu, který stával na ostrohu řeky Cidliny v obci Hradišťko. Expozice národopisnázachycuje slavnou dobu rozkvětu řemesel a cechů. Jsou zde cechovní prapory, pečeti, listiny tovaryšské a cechovní, fotokopie cechovních knih. 

http://www.zizelice.cz/muzeum-zizelice/Hlavním cílem klubu je kromě sbírkotvorné činnosti zaměřené na zdokumentování historie a současnosti úzkorozchodných železnic, s důrazem na region Kolín, především obnova a zprovoznění části kolínské řepařské drážky. Snažíme se získávat a následně renovovat sbírkové exponáty do provozuschopného nebo vystavovatelného stavu. Naším cílem je pořádání tematických výstav exponátů, včetně organizování předváděcích jízd úzkorozchodných vozidel.
 

Muzeum Keltů a Keltské oppidum Dobšice  nabízí stálou expozici keltského národa,který žil na území Dobšic ve 4.-3.století před našim letopočtem.

 
http://kultura.infocesko.cz/content/stredni-cechy-severovychod-polabi-kultura-muzea-muzeum-keltu-keltske-oppidum-dobsice.aspx


 
Nejbližší události
Blížící se události na jednom místě!
Aktuálně nejsou naplánovány žádné události.